Sunday, November 15, 2009

Sepanjang pameran berlangsung

Antara karya yang dihasilkan oleh pelajar semester akhir bahagian grafik.
Suasana keadaan galeri sepanjang hari penilaian akhir karya pelajar yang diadakan di Galeri UPSI.

Antara poster-poster yang dihasilkan bagi mewakili karya masing-masing

Antara poster-poster yang terpamer di galeriAntara pensyarah-pensyarah yang diundang untuk membuat penilaian hasil kerja para pelajar

Kelihatan Dr. Fauzi sedang meninjau-ninjau karya pelajar grafik.


Karya-karya yang dihasilkan oleh pelajar grafik.

Suasana kesibukan yang dialami oleh semua pelajar yang terlibat sepanjang pameran berlangsung.

Pensyarah sedang membuat kritikan terhadap semua karya pelajar untuk diberi markah.
Para pelajar sedang bersiap sedia untuk membuat pemeriksaan akhir sebelum dibuat penilaianSuasana sepanjang sesi kritikan oleh para pensyarah yang berlangsung bagi memastikan kelebihan dan kekurangan setiap karya yang dipamerkan.
Sesi menemuramah salah seorang pensyarah yang hadir iaitu En. Nizamuddin Bin Alias, pensyarah daripada Jabatan Pengajian Malaysia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK).
Menurut beliau, beliau sangat teruja dengan karya-karya yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar Pendidikan Seni Komunikasi Visual kerana semuanya mempunyai potensi untuk maju dan suatu permulaan yang baik untuk dicontohi oleh pelajar-pelajar lain. Selain itu, beliau juga turut menyatakan bahawa semua karya yang dipamerkan telah mencapai standart yang sepatutnya untuk dipamerkan di luar Universiti. Bagaimanapun, terdapat juga kekurangan daripada segi pengolahan idea iaitu masih banyak karya yang tidak menepati tema heritage di Pulau Pinang, dan kelihatan karya yang ditunjukkan hanya mempunyai kepelbagaian warna-warni sahaja. Namun begitu, beliau tetap menyatakan bahawa pameran ini adalah suatu usaha yang bagus dan jelas untuk mencerminkan kreativiti yang tersendiri dalam berkarya.
Antara gelagat-gelagat pelajar sepanjang sesi penilaian akhir dilakukan. Semua pelajar berusaha untuk menjawab setiap soalan yang diajukan oleh para penilai yang hadir.No comments:

Post a Comment